© ארגון סגל ההוראה בטכניון

צרו קשר:

ימים א–ה, 09:00-14:00

במשרדי הארגון (בנין אולמן)

טלפון:  04-8292218

דוא"ל:  officetso@gmail.com

טבלת העסקה

היקף התעסוקה נעשה לפי מפתח העסקת מורים (טבלת פלמור) אשר סוכם בהסכם ההעסקה הקיבוצי. הטבלה מגדירה הקצאת יחידות תעסוקה לכל סוג תעסוקה אקדמית. משרה מלאה של חבר סגל נלווה הינה 2,200 יחידות תעסוקה (שעת עבודה שבועית ממוצעת בסמסטר תהווה 100 יחידות תעסוקה). במינוי של סמסטר אחד (סמסטר א' או ב' בשנת הלימודים האקדמית) תקופת העסקה תהיה בת שישה חודשים.

 

טבלה א' - מפתח אחריות מתרגלים

טבלה ב' - מפתח אחריות מרצים

פירוט מטלות כלולות

 

* חיבור של החלק הארי של עבודות הבית או חומרי הלימוד לא נכלל במטלה זו.

סיווג - קורסים

 

* ראש היחידה יכול להגיש למנל"א בקשה מנומקת להחליף את סיווגם של שני קורסים (אחד תמורת השני) במקרים בהם עומס ההוראה ורמת הקושי אינם תואמים לסיווג.
* ראש יחידה יכול להגיש למנל"א בקשה מנומקת להעביר קורס מסוג בסיסי/אחר למתקדם. מספר הקורסים הנ"ל ליחידה לא יעלה על שניים בו זמנית, פרט למקרים חריגים שבהם אין קורס מתקדם להחלפה.

סיווג - בדיקת תרגילי בית

סיווג -פרויקט